Здравейте, аз съм Петър Петров.

Помагам на хора и компании да:

1. да разберат какво е ИИ
2. да се възползват от предимствата
3. да се предпазят от рисковете

Като директор по изкуствен интелект (CAIO) в „Елевен Венчър Капитал“, подпомагам на портфолио от 70 стартъпа за внедряването на изкуствения интелект по всякакъв възможен начин, за да останат конкурентоспособни.

Завършил съм финанси и невропсихология в CUNY Ню Йорк, което събужда интереса ми към естествения и по-късно изкуствения интелект.

Автор съм на предстоящата книгата “Изкуствен интелект: душа и силиции”, която разглежда предстоящите промени в обществото, в резултат на изкуствения интелект.

Помагам на компании и образователни институции да изградят стратегия за справяне с промените от ИИ.